• Axenda da plataforma

    Recollida de sinaturas para a ILP: CARBALLIÑO: Mércores, 1 de agosto: Pola noite dende ás 22:30 h. ata ás 00:00 h. na Praza dos Irmáns Prieto (Praza das monxas), Xoves, 2 de agosto: Pola noite dende ás 22:30 h. ata ás 00:00 h. na Praza dos Irmáns Prieto (Praza das monxas), SILLEDA Venres, 3 de agosto: FESTA da TORTILLA de LARO. LUGO Sábado, 18 de agosto: FESTIVAL DO CASTRO, PANTÓN.
  • Advertisements

Denuncia en Europa contra a política de residuos xa Xunta

cromo2Colectivos ecoloxistas e sociais integrados na Plataforma Galega contra a Incineración e pola reciclaxe, vimos de presentar, apoiados pola parlamentaria Ana Miranda do grupo Verdes-ALE, unha denuncia contra a Xunta diante da Comisión de Peticións do Parlamento Europeo pola nefasta política de resduos que practica en Galicia, incumprindo sistemáticamente 3 Directivas europeas (de Vertido, de Envases e Marco de residuos).

Logo de que o PP rexeitara admitir a trámite a ILP da reciclaxe, pechando a porta a modificar o Plano de Residuos para abandonar a incineración de SOGAMA, e renunciara ao cumprir dos requerimentos da lexislación europea, as organizacións comprometidas coa reciclaxe e promotoras da ILP non temos máis remedio que acudir a Europa para que sancione á Xunta e a obrigue a modificar a súa política de residuos. Nin un euro de cartos públicos para a incineración!

En vista de que a Xunta persiste en defender a incineración e o vertido de SOGAMA como opción prioritaria para o tratamento dos residuos, subvertindo a xerarquía de tratamento e incumprindo nada menos que 3 Directivas (de Vertido, de Envases e Marco de Residuos), as organizacións integradas na Plataforma galega contra a Incineración pedimos, na nosa denuncia á Comisión e ao Parlamento Europeo que aestas institucións:

Avalíen negativamente o vixente PXRUG 2010-2020 (Plano de Xestión de Residuos Urbanos de Galiza)por non ser conforme a xerarquía de residuos (Artigo 4 da Directiva 2008/98/CE), ao principio do poluidor-pagador (Artigo 14), e á promoción de medidas de prevención e preparación para reutilización e a reciclaxe (Artigos 9 e 11).

-Cualifiquen as instalacións de SOGAMA (pretratamento, elaboración de combustíbel e incineración) como instalacións de eliminación e non de valorización, tendo en conta que a eficiencia enerxética está no rango de 0,25 a 0,32, por tanto moi inferior ao valor mínimo de 0,6 establecido pola Directiva 2008/98/CE (Anexo II, R1).

Rexeiten a unha nova planta incineradora e a notificación de que no ámbito de Galiza o cumprimento dos obxectivos de xestión da normativa europea requiren incrementar a prevención, a reutilización e a reciclaxe e reducir a incineración e o vertido (Artigos 11 da Directiva 2008/98/CE e Artigo 6 da Directiva 2004/12/CE).

Rexeiten calquera financiamento de medidas, actuacións ou instalacións relativas á xestión de residuos que non se correspondan estritamente aos obxectivos de prevención e preparación para a reutilización e a reciclaxe.

Adopten medidas sancionadoras para a Xunta de Galiza polas actuacións en materias de residuos nos últimos anos desde a entrada en vigor das Directiva 94/62/CE, Directiva 1999/31/CE, Directiva 2004/12/CE e  Directiva 2008/98/CE contrarias aos obxectivos establecidos nestas directivas e polo uso de fondos comunitarios para financiar a eliminación de residuos.

Esixan á Xunta revisar o modelo centralizado de xestión dos residuos en Galiza, habida conta da ineficiencia do programas de recollida selectiva no ámbito SOGAMA, en particular do programa de recollida de residuos de envases, que presenta unha moi baixa eficiencia (7,4% de recuperación en 2011) e un moi elevado custo económico e consumo enerxético (de máis de 132 kg de gasóleo por t de residuos de envase recuperados, só na recollida e transporte). Reclámase a aplicación da análise do ciclo de vida prevista no Artigo 4, punto 2, da Directiva 2008/98/CE.

Non pode ser posible que mentres millóns de cidadáns e cidadás europeas acadan nos seus concellos, rexións ou países cifras de reciclado próximas ao 80%, en Galicia apenas cheguemos ao 10% de reciclaxe debido ás políticas do PP e ao seu modelo SOGAMA.

A pregunta é: Se o PP teima en incumprir a lexislación e segue a apostar por modelos, como o sistema SOGAMA, ruinosos para as arcas públicas e perigosos para o ambiente e a saúde, quen se beneficia desta situación?

Advertisements

Asina a ILP contra a Incineración e pola aplicación efectiva dos 3R.

Xa está en marcha a recollida de sinaturas para o a aprobacion dunha iniciativa lexislativa popular (ILP) para a APLICACIÓN EFECTIVA DOS PRINCIPIOS DE REDUCION, REUTILIZACIÓN E RECICLAXE DE RESIDUOS EN GALIZA.

Descargar o documento da ILP

O obxectivo desta inciativa impulsada por todo o ecoloxismo galego, ademais de plataformas cidadas e colectivos sociais é o de sensibilizar a cidadanía na necesidade dun cambio no modelo da xestión dos residuos, desbotar dunha vez por todas a Incineración, na que tan interesada está o actual goberno e solicitar un cambio lexislativo cara unha política galega de residuos que aposte por un modelo baseado na Redución, Reutilización e Reciclaxe.

Para que a ILP sexa debatida no Parlamento, son precisas 15000sinaturas que deberán ser recollidas en 4 meses, a partir de agora, polo tanto precisamos do apoio de todas e todos as galegas e galegos que aposten pola sustentabilidade ambiental e crean que outro modelo de xestión de residuos en Galicia é posible.

Para asinar e apoiar o texto, podes dirixirte a calquera dos enderezos que propoñemos nesta lista:

ADEGA Nacional e Compostela ( adega@adega.info); 981570099.

ADEGA-Coruña ( adegacorunha@adega.info). Pablo Leira (615475763); Macías López (652676633).

ADEGA-Lugo ( adegalugo@adega.info): 982240299.

ADEGA-Ferrolterra ( adegatrasancos@adega.info); Nés López (649779774); Xandro García (660859493).

ADEGA-Alto Ulla. Marcial Barral (616627318; 638475322)

ADEGA-Cerceda. Alberte Sánchez (666462424).

ADEGA-Carballiño. Bernardino García (988270876).

ADEGA-Costa da Morte. Mario Maceiras (655564372).

Amigos da Terra Ourense: residuos@amigosdaterra.net. Rúa Concordia nº20 2ºEsda. Ourense. Tlf: 988374318

Amigos da Terra Vigo: residuos@amigosdaterra.net. Rúa Velazquez Moreno nº9 2º. Vigo. Tlf: 986125171

FEDERACIÓN ECOLOXISTA GALEGA (FEG) ( feg@federacionecoloxista.org); Tino Quintela (637512998)

EVENTOS E LUGARES NOS QUE PODERÁS ASINAR:

En LALÍN pódese asinar calquera día laborábel en:

CENTRO VETERINARIO (Rúa Cidade Xardín).

MODA INFANTIL MARIANY (Rúa Rosalía de Castro).

CLÍNICA CENTEMA, (Centro de masaxe de Julio González, Rúa Pintor Laxeiro, 16, 2º A).

En CHANTADA: A VIÑOTECA RESTAURANTE (Rúa Tras dos Fornos).

No CARBALLIÑO:

Mércores, 1 de agosto: Pola noite dende ás 22:30 h. ata ás 00:00 h. na Praza dos Irmáns Prieto (Praza das monxas), CARBALLIÑO.

  • Xoves, 2 de agosto: Pola noite dende ás 22:30 h. ata ás 00:00 h. na Praza dos Irmáns Prieto (Praza das monxas), CARBALLIÑO.
  • A Eira de Flores. na Eira de Flores.
  • A bodega, na Baixada a Flores, nº 9

 Venres, 3 de agosto: FESTA da TORTILLA de LARO (SILLEDA).

Sábado, 18 de agosto: FESTIVAL DO CASTRO, PANTÓN (LUGO).

En OURENSE:

Vento do Sul.  Rúa da Paz, 12 Ourense. En horario: de 10 a 14 h  e de 17 a 22 h